W sprawie:
ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka

Data uchwały:
2007-11-30

Numer uchwały:
Nr XII/100/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2007-30-11 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku zmieniona 27 marca 2009r. uchwałą Nr XXVI/176/09