W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Data uchwały:
2007-11-30

Numer uchwały:
Nr XII/102/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 203, poz. 4725 i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008