W sprawie:
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budolwane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Data uchwały:
2008-02-29

Numer uchwały:
XIV/117/08

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie 14 dni od odgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego