W sprawie:
zatwierzdenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XVIII/137/08

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30