W sprawie:
miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn

Data uchwały:
2008-11-28

Numer uchwały:
XXII/156/08

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego