W sprawie:
miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn

Data uchwały:
2009-03-09

Numer uchwały:
XXV/169/09

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2009-04-20