W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012

Data uchwały:
2009-03-27

Numer uchwały:
XXVII/172/09

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojerwództwa Wielkopolskiego