Informacja z realizacji budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I kwartał 2009 r.

Treść

Plan

Wykonanie

Procent

Dochody

18.335.400,00

5.371.456,20

29,3 %

Wydatki

19.767.304,00

4.199.011,50

21,2 %

 

Wydatki bieżące

165.80.499,00

4.165.724,18

25,1 %

Wynagrodzenia osobowe i pochodne

8.483.416,00

2.211.837,93

26,1 %

Dotacje

9.67.744,00

262.747,00

27,2 %

Wydatki na obsługę długu

46.205,00

0,00

0 %

Pozostałe bieżące

7.469.467,00

1.949.090,93

26,1 %

Wydatki majątkowe

3.186.805,00

33.287,32

1 %

Nadwyżka/deficyt

-1.431.904,00

1.172.444,70

X