W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości i sposobu jej poboru

Data uchwały:
2009-10-30

Numer uchwały:
Nr XXXV/210/09

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: