Protokół Nr XLV/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  3 lipca 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Henryk Kania. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto poseł na Sejm RP Stanisław Chmielewski, Aleksander Starzyński Wielkopolski Wojewódzki Konserwator zabytków, władze gminy, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka.

 

Sesja miała charakter popularnonaukowy. Została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w związku z obchodami 590 rocznicy nadania praw miejskich Krajence.

 

Porządek obrad obejmował 4 referaty i był następujący:

1.       Jarosław Rola -  „Zanim powstała Krajenka. Pradzieje społeczności dorzecza dolnej Głomi”;

2.       Roman Chwaliszewski – „Krótki zarys dziejów Krajenki od XV do XX wieku”;

3.       Sylwester Szczerbiak – „Ziemia Krajeńska w latach 1900 – 1939. Zarys problematyki społeczno-gospodarczej i narodowej”

4.       Mirosława Dernoga „Zamek w Krajence. Wyniki badań archeologicznych”.

 

Po wysłuchaniu referatów, Przewodniczący Rady zamknął XLV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady