Na mocy uchwały nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia  19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Krajnce, Przewodniczacym Rady został Piotr Jończyk.

Przewodniczący Rady będzie przyjmował klientów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:15 do 15:30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, pokój nr 20.


Kontakt z Przewodniczącym Rady jest możliwy za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi Rady w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence - pokój nr 20 oraz pod numerem telefonu (0-67) 2639205 wew. 15