Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 20013-2017