Uchwała Nr XXXI/216/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Paruszka na lata 2013-2020