Uchwała Nr XXXI/217/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podróżna na lata 2013-2020