W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

KW

Powierzchnia

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Termin

Terminy wnoszenia opłat

Okres

Wysokość czynszu

nieruchomości

zagospodarowania

umowy

1.

Działka nr cz. 46/1

20086

54 m2

Krajenka -obręb 86

dr

pod uprawy rolne

17.08.2013

do 31 lipca  każdego roku

do 3 lat

0,04 zł/m2

(netto)

2.

Działka nr cz. 46/1

20086

30 m2

Krajenka -obręb 86

dr

grunt pod garaż

17.08.2013

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,76 zł/m2

(netto)

3.

Działka nr cz. 86/6

21883

68,21 m2

Krajenka – obręb 84

ul Wł. Jagiełły 15

lokal użytkowy

nr 16

pod działalność gospodarczą

19.08.2013

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

5,50 zł/m2

(netto)

4.

Działka nr cz. 231/7

44046

18 m2

Krajenka -obręb 85

dr

grunt pod garaż

17.08.2013

do 31 lipca  każdego roku

do 3 lat

0,76 zł/m2

(netto)