Uchwała Nr XXXVI/252/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek dla dziecka” w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020