Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Lp.

Nazwa firmy, adres, telefon

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

Usługi Transportowe, Wywóz Nieczystości Płynnych Leszek Szpakowicz, ul. Złotowska 27/1, 64-917 Skórka,
 tel. 693141683

13.04.2017 r.

13.04.2027 r. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2.

TIP-TOP Przenośne Systemy Sanitarne, Wynajem-Serwis, Usługi Asenizacyjne, Marek Tabała, 64-920 Piła, ul. Rodła 20, tel: 67 213 68 78

7.06.2016 r.

7.06.2026 r. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport, Piotr Skrodzki, ul. Kościelna 18, 78-611 Szwecja, skrodzkamagda@onet.eu.
tel. 604 302 944

09.08.2018 r.

9.08.2028 r. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4.

Przedsiębiorstwo Komunalne

“Sanikont-bis”, Waldemar Zawistowski, Al. Rodła 45, 77-400 Złotów

tel./fax 67 263 31 54
tel. kom 693 145 868
e-mail: sanikont.bis@poczta.onet.pl

03.09.2014 r.

3.09.2024 r. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 5.

 

 

 

6.

 

 

 WC Serwis sp. z o.o. ul. Szybowa 2; 41-808 Zabrze

 

 

 

Polskie Zaklady Zbożowe sp. z o.o. w Wałczu; ul. Chełmińska 2;

78-600 Wałcz

19.04.2017 r. 

 

 

 

19.04.2017 r.

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych