WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2014 ROKU. 

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

                              Pomoc de minimis

1.

  Łukasz Majewski

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  podmiotów rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka 

 

    Krajenka, dnia 28 maja 2015 roku                     

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

                                                                                                                /-/ Stefan Kitela