Dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek organizacyjnych na lata 2017-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10.08.2016 r.

 

1.      Zmiana nazwy zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 2 232 865 kWh

3.      Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

17.08.2016 r. godz. 11:00