Krajenka, dnia 14 czerwca 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 r.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony Zarządzeniem Nr 280/2017 z dnia 19 maja 2017 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. Organizacja IV Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy ISKRA w Krajence, 77-430 Krajenka ul. Parkowa 1.

Na realizację zadania została przyznana kwota dotacji w wysokości 4.000 zł.