Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa chodnika - ul. Polna w Krajence"