Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na koniec IV kwartału 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wg stanu na koniec
IV kwartału 2017 r. wynosi ogółem 35 177,96 zł. 

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                              / - / Stefan Kitela