Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłaszenie o nabórze na wolne stanowisko pracy: specjalisty ds. promocji Gminy i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy i Miasta w Krajence

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalisty ds. promocji Gminy i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

1. Prowadzenie spraw w zakresie promocji, redagowania biuletynów i strony internetowej gminy, w tym:

1) redagowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych Gminy,

2) redagowanie materiałów promocyjnych projektów realizowanych z udziałem dofinansowania zewnętrznego,

3) umieszczanie materiałów w wydawnictwach własnych i zewnętrznych na stronach internetowych,

4) gromadzenie informacji o Gminie i Mieści Krajenka i przygotowanie materiałów promujących ją na zewnątrz,

5) przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzenia projektów informatorów i biuletynów,

6) udział w posiedzeniach organów Gminy,

7) udział w imprezach, spotkaniach, uroczystościach organizowanych przez Gminę,

8) przygotowywanie informacji i relacji z posiedzeń organów Gminy, imprez, spotkań, uroczystości organizowanych przez Gminę,

9) utrzymywanie kontaktów z redakcjami stacji telewizyjnych, radiowych i prasy oraz przekazywanie im oficjalnych informacji z działalności Gminy.

2. Współpraca z  rządowymi i pozarządowymi agendami, organizacjami  pozarządowymi działającymi  na terenie Gminy oraz podmiotami wymienionymi  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

1) określenie  zasad współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną,

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych obejmująca m.in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji,

3) organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka oraz ich rozliczanie,

4) koordynowanie spraw związanych z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i   związków,

współdziałanie przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ze stowarzyszeniami, fundacjami
i organizacjami społecznymi.

 

Wymagane kwalifikacje:

1.    minimum wykształcenie średnie

2.     udokumentowany minimum 3 letni staż pracy

Mile widziane będą:

1.   Posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. promocji Gminy i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,

2.   Znajomość ogólnych zagadnień funkcjonowania gminy,

3.   Umiejętność obsługi komputera m.in. obsługa pakietów biurowych, obsługi strony WWW,

4.   Obsługa sprzętu fotograficznego i oprogramowania graficznego redakcji tekstu, obróbki grafiki komputerowej stron internetowych,

5.   Skłonność do podnoszenia kwalifikacji,

6.   Umiejętność współpracy w zespole, podejmowania decyzji i zdolności ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji,

&.   Posiadanie cech osobowościowych: staranność, systematyczność, samodyscyplina, rzetelność

 

Wymagane dokumenty:

1)      Kwestionariusz kandydata - C.V. (wzór kwestionariusza dostępny na stronie www.bip.krajenka.pl w zakładce nabór),

2)      List motywacyjny,

3)      Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,

4)      Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy,

5)      Referencje wskazane,

6)      Oświadczenie kandydata o niekaralności,

7)      Oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych przepisów prawnych podanych w niniejszym ogłoszeniu,

8)      Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Oferty prosimy przesłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Krajence

ul. Szkolna 17

77-430 Krajenka

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, pokój nr 2, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2018 roku do godziny 13:00

Szczegółowych informacji udziela sekretarz gminy tel. 67 263 92 04 w. 12.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście, pocztą elektroniczną na adres gmina@krajenka.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji Gminy i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krajenka.pl  oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

 

Załączniki

kwestionariusz_02 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Ciechanowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2018-02-01 08:36:04
Ostatnia zmiana:2018-02-01 08:36:09
Ilość wyświetleń:239
Urząd Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka
NIP 767 14 40 474 REGON 000527760
Konto bankowe - Bank Sółdzielczy w Złotowie Oddział w Krajence 27 8941 1029 0072 2508 2000 0120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij