Ogłoszenie o zamówieniu
roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, Zielna oraz Krótka

Termin składania ofert 2 marca 2018 r. godz. 13:00.