Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych
i powiatowych – część 1,2,3 w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka

Termin składania ofert 26 kwietnia 2018 r. godz. 13:00.