Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Utworzenie żłobka miejskiego w Krajence – część 1,2.
Część 1 – Roboty budowlane, wraz z placem zabaw.
Część 2 – Wyposażenie pomieszczeń.


Termin składania ofert 13 czerwca 2018 r. godz. 13:00.