Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
Wyposażenie pomieszczeń w ramach Projektu pn.
„Utworzenie żłobka miejskiego w Krajence”

Termin składania ofert 4 lipca 2018 r. godz. 13:00.