Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych Gminy i Mista Krajenka

Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2018/2019

 

Termin składania ofert 4 lipca 2018 r. godz. 10:00.