Ogłoszenie o zamówieniu
roboty budowlane
Remont dworca PKP wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe

w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka

Termin składania ofert 27 sieprnia 2018 r. godz. 13:00.