Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
Wyposażenie pomieszczeń w ramach Projektu pn. „Utworzenie żłobka miejskiego
w Krajence”

Termin składania ofert 25 września 2018 r. godz. 13:00.