Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane

Budowa/przebudowa drogi dla rowerów z infrastrukturą towarzyszącą

w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka


Termin składania ofert 18 października 2018 r.
godz. 13:00.