Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podaje do publicznej informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których  mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.      

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wg stanu na koniec
III kwartału 2018 r. wynosi ogółem 716,57 zł.

 

 

                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                              / - / Stefan Kitela