Termin składania ofert 14 listopada 2018 r. godz. 13:00.