Ogłoszenie o zamówieniu
roboty budowlane

Budowa sali wiejskiej w miejscowości Głubczyn, gmina Krajenka

Termin składania ofert 5 lutego 2019 r. godz. 13:00.