Termin składania ofert 25 lutego 2019 r. godz. 13:00.

UWAGA
Opis przedmiotu zamówienia zmieniony względem postępowań unieważnionych w 2018 r.