Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Krajenka

 

 

Lp.

Nazwa firmy, adres, telefon

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski, ul. Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz

20.02.2019 r.

19.02.2029 r. 

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części