BURMISTRZ

Gminy i Miasta Krajenka

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17 oraz na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniu 06 marca 2019 roku podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka.

        Dodatkowych informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17 – pokój nr 18 lub 19 piętro I lub telefonicznie pod nr 672639204 wew. 29 lub 10.