BURMISTRZ

Gminy i Miasta Krajenka

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17 oraz na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka.

        Dodatkowych informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17 – pokój nr 19 piętro I lub telefonicznie pod nr 672639204 wew. 10.