W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Adres nieruchomości

 Krajenka ul. Władysława Jagiełły

 

 

Oznaczenie geodezyjne i w księdze wieczystej

 

Obr. 0084 - Krajenka, działka niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 82/3 o powierzchni 0,0124 ha

KW nr PO1Z/00019444/1

 

 

Opis nieruchomości

Działka położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Teren równy, kształt działki regularny, dojazd bardzo dobry, pełne uzbrojenie.

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium w/w działka znajduje się na terenach oznaczonych jako zabudowane.

 

 

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Cena wywoławcza

5.620,00 zł netto

Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT

 

 

Termin zapłaty ceny nieruchomości

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.