W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z póź. zm.).

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

KW

Powierzchnia

Położenie nieruchomości

Opis

Przeznaczenie

Termin zagospodarowania

Terminy wnoszenia opłat

Okres umowy

Wysokość czynszu

1.

działka nr 1/1

20962

0,4400 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,08 q

2.

działka nr cz. 3/5

20962

2,7088 ha

Krajenka – obręb 84

RIVa, RV, RVI, Bi

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

14,12 q

3.

działka nr 163/3

PO1Z/00020354/3

0,9900 ha

Żeleźnica

RIVb, RV, RVI, ŁIV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

5,31 q

4.

działka nr 163/4

PO1Z/00020354/3

1,5500 ha

Żeleźnica

RIVb, RV, RVI, ŁIV, W-ŁIV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

8,13 q

5.

działka nr 112/6

PO1Z/00020059/5

5,3659 ha

Krajenka – obręb 86

RIVa, RIVb, RV, RVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

31,02 q

6.

działka nr cz. 115/3

PO1Z/00020059/5

3,4978 ha

Krajenka – obręb 86

RIVa, RV, RVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

19,46 q

7.

działka nr 115/2

22274

0,0722 ha

Krajenka – obręb 86

RIVa

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,43 q

8.

działka nr cz.  112/4

-

1,6959 ha

Krajenka – obręb 86

RIVa, ŁIV, ŁVI, PsV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

9,27 q

9.

działka nr 9

2833

0,5000 ha

Augustowo

RV, PsIV, N

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,62 q

10.

działka nr 21/4

21858

0,2869 ha

Augustowo

RVI, PsIV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,59 q

11.

działka nr 297/4

20692

0,5800 ha

Podróżna

RIVb, RV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,96 q

12.

działka nr 119/6

6501

0,2800 ha

Krajenka- obręb 65

RIVb, RVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,61 q

13.

działka nr 331/1

21320

0,9700 ha

Podróżna

RIVb, RV

rola

01.10.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

5,39 q

14.

działka nr 331/2

21320

0,2700 ha

Podróżna

RIVb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,62 q

15.

działka nr 281/1

20588

0,5500 ha

Głubczyn

RIVa

rola

01.10.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,30 q

16.

działka nr 463/4

20692

0,2900 ha

Podróżna

RIVb, RV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,59 q

17.

działka nr 2/1

21761

0,4710 ha

Krajenka- obręb 84

PsIV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,83 q

18.

działka nr cz. 386/4

PO1Z/00020711/4

1,3900 ha

Śmiardowo Krajeńskie

RV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

6,95 q

19.

działka nr 385/1

29168

0,2100 ha

Podróżna

RIIIb, RIVa, RIVb,

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,28 q

20.

działka nr 638/3

20714

1,0400 ha

Krajenka – obręb 65

ŁV, Lz, N

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,80 q

21.

działka nr 1231

PO1Z/00020714/5

1,7900 ha

Krajenka- obręb 65

ŁV, PsIV

rola

01.10.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

10,32 q

22.

działka nr 591

20692

0,9300 ha

Podróżna

ŁVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

4,65 q

23.

działka nr 616

20692

0,9100 ha

Podróżna

ŁVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

4,55 q

24.

działka nr 618

20692

0,1100 ha

Podróżna

ŁVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,55 q

25.

działka nr cz. 168

PO1Z/00020710/7

0,5100 ha

Śmiardowo Krajeńskie

RIVb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

3,06 q

26.

działka nr cz. 122/3

PO1Z/00020700/4

2,0409 ha

Krajenka- obręb 86

RVI, PsVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

10,20 q

27.

działka nr 68/4

21035

1,6815 ha

Krajenka – obręb 84

RIVb, RV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

9,11 q

28.

działka nr cz. 55/5

21035

0,4500 ha

Krajenka – obręb 84

RVI

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,25 q

29.

działka nr 43/5

PO1Z/00020711/4

0,2400 ha

Śmiardowo Krajeńskie

RIVa

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,44 q

30.

działka nr cz. 158/1

20061

0,7270 ha

Krajenka- obręb 85

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

5,09 q

31.

działka nr 566/3

20714

2,1200 ha

Krajenka- obręb 65

RVI, PsV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

10,60 q

32.

działka nr 306/1

4840

0,1800 ha

Śmiardowo Krajeńskie

RIVa

rola

24.07.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,08 q

33.

działka nr cz. 49/2

PO1Z/00020085/6

65 m2

Krajenka ul. Januszewskiego

Bi

cele składowe

19.07.2019

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,51 zł/m2 netto

34.

działka nr cz. 49/4

PO1Z/00020085/6

16 m2

Krajenka, ul. Januszewskiego

Bp, Bi

cele składowe

20.08.2019

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,51 zł/m2 netto

35.

działka nr cz. 55/12

20083

15 m2

Krajenka, ul. Floriańska

dr

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.09.2019

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,94 zł/m2 netto

36.

działka nr cz. 46/1

PO1Z/00020086/3

30 m2

Krajenka

ul. Januszewskiego

dr

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.08.2019

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

0,94 zł/m2 netto

37.

działka nr cz. 46/1

PO1Z/00020086/3

54 m2

Krajenka

ul. Januszewskiego

dr

pod uprawę warzyw

01.09.2019

do 31 lipca  każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

38.

działka nr 18/6

PO1Z/00020076/0

786 m2

Krajenka,

ul. Domańskiego

RVI

pod uprawę warzyw

26.08.2019

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

39.

działka nr cz. 158/1

20061

1800 m2

Krajenka,

ul. Ogrodowa

S-RIIIb, RIIIb, PsIII

pod uprawę warzyw

01.09.2019

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

40.

działka nr 17/6

PO1Z/00020076/0

642 m2

Krajenka

ul. Domańskiego

RVI

pod uprawę warzyw

01.09.2019

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

41.

działka nr 47/3

PO1Z/00020060/5

228 m2

Krajenka

ul. Toruńska

Bp

pod uprawę warzyw

01.09.2019

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

42.

działka nr cz. 6/18

PO1Z/00020720/0

120 m2

Głubczyn

RVI

pod uprawę warzyw

27.08.2019

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

43.

działka nr cz. 181

20761

100 m2

Paruszka

S-RV

pod uprawę warzyw

24.07.2019

do 31 lipca każdego roku

do 3 lat

0,06 zł/m2 netto

44.

działka nr cz. 131/1

20075

6 m2

Krajenka – obręb 86

RV, RVI

 tablica reklamowa

25.07.2019

14 dni od otrzymania faktury

do 3 lat

250 zł/m2

netto na rok

45.

działka nr 17/5

PO1Z/00020704/2

0,4091 ha

Krajenka – obręb 84

RIVa, ŁIV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

2,45 q

46.

działka nr 17/15

PO1Z/00020704/2

0,1140 ha

Krajenka- obręb 84

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,80 q

47.

działka nr 17/6

PO1Z/00020704/2

0,0522 ha

Krajenka – obręb 84

ŁIV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,31 q

48.

działka nr 17/14

PO1Z/00020704/2

0,1262 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,88 q

49.

działka nr 501

PO1Z/00020575/8

0,1069 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb, RV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,73 q

50.

działka nr 502

PO1Z/00020575/8

0,1343 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb, RV

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,94 q

51.

działka nr cz. 17/7

PO1Z/00020704/2

0,0211 ha

Krajenka – obręb 84

RIVa

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

rola

0,13 q

52.

działka nr cz. 17/13

PO1Z/00020704/2

0,1500 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

1,05 q

53.

działka nr cz. 17/16

PO1Z/00020704/2

0,0751 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,53 q

54.

działka nr cz. 500

PO1Z/00020575/8

0,0837 ha

Krajenka – obręb 84

RIIIb

rola

01.09.2019

do 15 września każdego roku

do 3 lat

0,59 q