BURMISTRZ

Gminy i Miasta Krajenka

 

informuje, że działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) w dniu 10 lipca 2019 roku poda do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ograniczonego.

        Wykaz wywieszony będzie przez 21 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence pod adresem www.bip.krajenka.pl.