Zamawiający - Centrum Usług Wspólnych Gminy i Mista Krajenka

Termin składania ofert -12 sierpnia 2019 r. godz. 10:00.