Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.krajenka.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym cz. dz. nr 112/4 i dz. nr 112/6 położonych w Krajence obr. 86;  cz. dz. nr 3/5, dz. nr 68/4, cz. dz. nr 55/5 położonych w Krajence obr. 84; dz. nr  638/3, dz. nr 566/3 położonych w Krajence obr. 65 oraz dz. nr 163/3, dz. nr 163/4 położonych w Żeleźnicy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence od poniedziałku i piątku w godz. Od 730 do1530, pokój nr 18 lub 19, telefonicznie pod numerem 67 263 92 04 wew. 31 lub 10.