Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.krajenka.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym dz. nr 331/1 i dz. nr 331/2 położonych w Podróżnej obręb 83.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami      i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta Krajenka od poniedziałku do piątku             w godz. od 730 do1530, pokój nr 18 lub 19, telefonicznie pod numerem 67 263 92 04 wew. 31 lub 10.