Ogłoszenie o zamówieniu
roboty budowlane

Przebudowa ulicy Piłkarskiej i Sportowej w Krajence

Termin składania ofert 9 października 2019 r. godz. 13:00.