Uwaga zmiana terminu składania ofert

 

do 30 października 2019 r. godz. 13:00

 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Gminy Krajenka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Krajeńskim Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną


Termin składania ofert 24 października 2019 r. godz. 13:00.