Ogłoszenie o zamówieniu
roboty budowlane


Przebudowa ul. Dworcowej w Krajence w zakresie wymiany i zmiany lokalizacji słupów oświetleniowych


w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka


Termin składania ofert 12 grudnia 2019 r. godz. 13:00.