Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

 

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ulicy Szkolnej 17 oraz na stronach internetowych  i w Biuletynie Informacji Publicznej podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka.

Dodatkowych informacji o sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400  pokój nr 19 I piętro lub telefonicznie (tel. 067 263 92 04 wew. 10).