W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użyczenie zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 tj.).

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

KW

Powierzchnia

Położenie nieruchomości

Opis

Przeznaczenie

Termin zagospodarowania

Terminy wnoszenia opłat

Okres umowy

Wysokość czynszu

1.

działka nr cz. 59

PO1Z/00020722/4

72 m2

Krajenka – obręb 85

Bi

grunt pod garaż konstrukcji nietrwałej

01.04.2020

do 10  każdego miesiąca

do 1 roku

0,96 zł/m2 netto

2.

działka nr cz. 131/1

KW 20075

1000 m2

Krajenka – obręb 86

RV, RVI

cele składowe

01.05.2020

do 10  każdego miesiąca

do 3 lat

0,52 zł/m2 netto

3.

działka nr cz. 8191/4

PO1Z/00041070/1

99,10 m2

Skórka – obręb 77

Bi, Bz

budynek użytkowy na cele handlowo-usługowe

01.04.2020

do 10 każdego miesiąca

do 3 lat

3,00 zł/m2 netto

4.

działka nr cz. 192/4

KW 40317

52 m2

Krajenka – obręb 84

Bi

użyczenie

01.04.2020

 

do 3 lat

Biorący w użyczenie – Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”