Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

 

 

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 maja 2020 roku poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka.

 

Dodatkowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach można uzyskać   w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 pokój nr 19 I piętro lub telefonicznie (tel. 067 263 92 04 wew. 10).